Databázový specialista s přesahem do Springu – Backend Developer

DATABÁZOVÝ SPECIALISTA S PŘESAHEM DO SPRINGU – BACKEND DEVELOPER

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ ZNALOSTI
• SpringBoot
• Java 11+
• Mockito, JUnit
• Flyway, Liquibase
• Hibernate ORM
• Messaging Kafka, Tibco
• Swagger / OpenAPI
• Postgres DB, Oracle

Dostupnost: 01/08/2022

Forma: IČO

Sektor: Retail

Tým: Distribuce

Místo: +- 100% home office

Jazyk: ČJ / AJ

Délka Projektu: 08/2022 - 02/2023 s možností prodloužení

Cena: 8000 - 9500 CZK/MD